Suvremena poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez adekvatne primjene današnjih agrotehničkih znanja.

Jedan od preduvjeta ostvarivanja željenih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji pored svjetla, topline, zraka, hranjiva je i VODA

Izvor vode u poljoprivrednoj proizvodnji mogu biti:

1. Prirodni u obliku oborina (kiša, snijeg i dr.)

2. Navodnjavanje

Sustavi navodnjavanja osiguravaju uvijek dostatne količine vode potrebne za rast i razvoj biljaka, te omogućavaju prihranu putem vode.

Pored toga sustavi navodnjavanja osiguravaju u poljoprivrednoj proizvodnji stabilnost proizvodnje bilo u kvantiteti tako i u kvaliteti.

Nudimo sustave navodnjavanja prilagođene je specifičnim zahtjevima proizvodnje, lokaliteta te želji investitora od idejnog rješenja do realizacije po sistemu “ključ u ruke”.

2.1. Mikronavodnjavanje plastenika i staklenika.

2.2. Navodnjavanje trajnih nasada

2.3. Navodnjavanje zelenih površina